Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603xMON810 (MONOO6O3-6xMON-OO81O-6) съгласно Регламент (EО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(Единствено текстовете на френски и нидерландски са автентични)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize NK603xMON810 (MONOO6O3-6xMON-OO81O-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (Only the French and Dutch texts are authentic)
Дата на документа: 12/07/2007
№ на документ: COM(2007) 403
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове