Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - За напредък на селското стопанство в Африка - Предложение за континентално и регионално сътрудничество за развитие на селското стопанство в Африка
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Advancing African Agriculture - Proposal for continental and regional level cooperation on agricultural development in Africa
Дата на документа: 24/07/2007
№ на документ: COM(2007) 440
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове