Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейска фондация за обучение
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Training Foundation
Дата на документа: 25/07/2007
№ на документ: COM(2007) 443
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове