Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Втори доклад за напредъка по Общата референтна рамка
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Second Progress Report on The Common Frame of Reference
Дата на документа: 25/07/2007
№ на документ: COM(2007) 447
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове