Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - БЪРЗ ДОСТЪП ДО ЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА БЕЗЖИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - RAPID ACCESS TO SPECTRUM FOR WIRELESS ELECTRONIC COMMUNICATIONS SERVICES THROUGH MORE FLEXIBLITY
Дата на документа: 08/02/2007
№ на документ: COM(2007) 50
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове