Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правото на заявяване за правна закрила на Общността на сортовете растения
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 2100/94 as regards the entitlement to file an application for a Community plant variety right
Дата на документа: 25/07/2007
№ на документ: COM(2007) 445
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове