Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за създаване на ЕО относно Общата позиция на Съвета относно приемането на Директива на Европейския парламент и Съвета за създаване на Рамка за действия на Общността в областта на политиката за опазване на морската природа (Директива за морска рамкова стратегия)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common position of the Council on the adoption of a European Parliament and Council Directive establishing a Framework for Community Action in the field of Marine Environmental Policy (Marine Strategy Framework Directive)
Дата на документа: 24/07/2007
№ на документ: COM(2007) 456
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове