Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА НА ТРЕТИ СТРАНИ СРЕЩУ ОБЩНОСТТА - (СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ СА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2006 г., НО КОМЕНТАРЪТ ПО ДЕЛАТА И ТЕКСТА СА АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ април 2007 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT : OVERVIEW OF THIRD COUNTRY TRADE DEFENCE ACTIONS AGAINST THE COMMUNITY - (STATISTICS UP TO 31 DECEMBER 2006 BUT COMMENTARY ON CASES AND TEXT IS UPDATED TO April 2007)
Дата на документа: 01/08/2007
№ на документ: COM(2007) 461
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове