Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
Дата на документа: 03/08/2007
№ на документ: COM(2007) 464
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове