Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на Директива 84/539/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за използваното в хуманната и ветеринарна медицина електромедицинско оборудване
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing Council Directive 84/539/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electro-medical equipment used in veterinary medicine
Дата на документа: 07/08/2007
№ на документ: COM(2007) 465
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове