Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобрение, от името на Европейската общност, на първото и второто изменения на конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the approval, on behalf of the European Community, of the first and the second amendments to the UN/ECE Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
Дата на документа: 14/08/2007
№ на документ: COM(2007) 470
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове