Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Mozambique
Дата на документа: 16/08/2007
№ на документ: COM(2007) 472
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове