Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОНИ ЧРЕЗ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИ - Принос за постигането на по-висок растеж и на повече и по-добри работни места
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - COMPETITIVE EUROPEAN REGIONS THROUGH RESEARCH AND INNOVATION - A contribution to more growth and more and better jobs
Дата на документа: 16/08/2007
№ на документ: COM(2007) 474
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове