Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007, както и на Заключителен акт - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007, както и на Заключителен акт
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the signature of an Agreement between the Community and the Swiss Confederation in the audiovisual field, establishing the terms and conditions for the participation of the Swiss Confederation in the Community programme MEDIA 2007, and a Final Act - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of an Agreement between the Community and the Swiss Confederation in the audiovisual field, establishing the terms and conditions for the participation of the Swiss Confederation in the Community programme MEDIA 2007, and a Final Act
Дата на документа: 21/08/2007
№ на документ: COM(2007) 477
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове