Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумение между Европейската общност и Съвета на Европа за сътрудничество между Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION relating to the conclusion of an Agreement between the European Community and the Council of Europe on cooperation between the European Union Agency for Fundamental Rights and the Council of Europe
Дата на документа: 21/08/2007
№ на документ: COM(2007) 478
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове