Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно подбора и издаването на разрешителни за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the selection and authorisation of systems providing mobile satellite services (MSS)
Дата на документа: 22/08/2007
№ на документ: COM(2007) 480
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове