Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2003/17/ЕО относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършени в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2003/17/EC on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries
Дата на документа: 29/08/2007
№ на документ: COM(2007) 483
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове