Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ВЗЕТИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПРЕЗ 2006 ГОДИНА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE BORROWING AND LENDING ACTIVITIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES IN 2006
Дата на документа: 30/08/2007
№ на документ: COM(2007) 486
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове