Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно последствията от решенията за освобождаване от отговорност за 2005 г. - (Резюме) - препоръки на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the follow-up to 2005 Discharge Decisions (Summary) - Council Recommendations
Дата на документа: 19/09/2007
№ на документ: COM(2007) 537
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове