Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ЕВРОПА НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ОБЩНОСТТА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A EUROPE OF RESULTS – APPLYING COMMUNITY LAW
Дата на документа: 05/09/2007
№ на документ: COM(2007) 502
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове