Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета във връзка с приемането на решение на Европейския парламент и Съвета относно създаване на специална програма „Превенция на употребата на наркотици и информиране на обществеността“ за 2007—2013 г. в рамките на общата програма „Основни права и правосъдие“ за 2007—2013 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of the Decision of the European Parliament and the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme “Drugs prevention and information” as part of the General programme “Fundamental Rights and Justice” for 2007-2013
Дата на документа: 31/08/2007
№ на документ: COM(2007) 503
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове