Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Молдова за реадмисията на незаконно пребиваващи лица - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Молдова за реадмисията на незаконно пребиваващи лица
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the signing of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the readmission of persons residing without authorisation - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the readmission of persons residing without authorisation
Дата на документа: 05/09/2007
№ на документ: COM(2007) 504
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове