Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол - Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Директива 95/50/ЕО във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Заглавие на английски: Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 95/50/EC as regards the implementing powers conferred on the Commission
Дата на документа: 11/09/2007
№ на документ: COM(2007) 509
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове