Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement
Дата на документа: 10/09/2007
№ на документ: COM(2007) 510
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове