Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за прилагане на Регламент (ЕО) №168/2007 относно приемането на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2007 - 2012 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION implementing Regulation (EC) No 168/2007 as regards the adoption of a Multiannual Framework for the European Union Agency for Fundamental Rights for 2007-2012
Дата на документа: 12/09/2007
№ на документ: COM(2007) 515
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове