Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity
Дата на документа: 19/09/2007
№ на документ: COM(2007) 528
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове