Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity
Дата на документа: 19/09/2007
№ на документ: COM(2007) 531
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове