Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно изпълнението на Решение № 1445/2000/ЕО относно прилагането на проучвания от въздуха и на техники за дистанционно отчитане на наблюдение в земеделската статистика
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on implementation of Decision No 1445/2000/EC on the application of aerial-survey and remote-sensing techniques to the agricultural statistics
Дата на документа: 27/09/2007
№ на документ: COM(2007) 552
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове