Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Секторно проучване по член 17 на Регламент 1/2003 относно застраховките на предприятия (окончателен доклад)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Sector Inquiry under Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 on business insurance (Final Report)
Дата на документа: 25/09/2007
№ на документ: COM(2007) 556
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове