Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Предложение за МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ - Да общуваме на тема Европа в партньорство
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT - Proposal for an INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT on Communicating Europe in Partnership
Дата на документа: 03/10/2007
№ на документ: COM(2007) 569
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове