Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Преодоляване на стигматизирането на фалита на предприятията - за политика на втори шанс - Прилагане на Лисабонското партньорство за растеж и заетост
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Overcoming the stigma of business failure – for a second chance policy - Implementing the Lisbon Partnership for Growth and Jobs
Дата на документа: 05/10/2007
№ на документ: COM(2007) 584
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове