Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за адаптиране на приложение VIII към Акта за присъединяване на България и Румъния
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania
Дата на документа: 12/10/2007
№ на документ: COM(2007) 594
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове