Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА, с който се упълномощава Комисията да одобри изменения на протоколите към споразуменията за партньорство в областта на рибарството, сключени между Европейската общност и трети страни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION authorising the Commission to approve modifications to protocols of fisheries partnership agreements concluded between the European Community and third countries
Дата на документа: 15/10/2007
№ на документ: COM(2007) 595
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове