Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно подготовката на евро-средиземноморска конференция на министрите на външните работи в Лисабон (5?6 ноември 2007 г.) - Евро-средиземноморското партньорство: подобряване на регионалното сътрудничество в подкрепа на мира, напредъка и диалога между културите
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the preparation of the Lisbon Euro-Mediterranean Foreign Affairs Conference (5-6 November 2007) - The Euro-Mediterranean Partnership: Advancing Regional Cooperation to support peace, progress and inter-cultural dialogue
Дата на документа: 17/10/2007
№ на документ: COM(2007) 598
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове