Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно подобряване на преносимостта на допълнителните пенсионни права минималните изисквания за увеличаване на мобилността на работниците чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права - (представена от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО)
Заглавие на английски: Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving the portability of supplementary pension rights minimum requirements for enhancing worker mobility by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights - (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Дата на документа: 09/10/2007
№ на документ: COM(2007) 603
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове