Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение относно проследяване на напредъка при изпълнението на целите от Лисабон в областта на образованието и обучението
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A coherent framework of indicators and benchmarks for monitoring progress towards the Lisbon objectives in education and training
Дата на документа: 21/02/2007
№ на документ: COM(2007) 61
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове