Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз : Четвърти годишен доклад (за отчетната 2005 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union : Fourth annual report (Reporting year 2005)
Дата на документа: 17/10/2007
№ на документ: COM(2007) 617
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове