Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно използване на досиетата на пътниците (PNR ? Passenger Name Record) за целите на правоприлагането
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: COM(2007) 654
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове