Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с Турция и за отмяна на Решение 2006/35/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Turkey and repealing Decision 2006/35/EC
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: COM(2007) 661
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове