Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно изменение на Регламент (ЕО) № 533/2004 за установяване на европейски партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 533/2004 on the establishment of partnerships in the framework of the stabilisation and association process
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: COM(2007) 662
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове