Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма по отношение на измененията към протокола за определяне за периода от 18 януари 2005 г. до 17 януари 2011 г. на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the amendments to the Protocol setting out, for the period from 18 January 2005 to 17 January 2011, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Community and the Republic of Seychelles
Дата на документа: 31/10/2007
№ на документ: COM(2007) 664
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове