Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment
Дата на документа: 23/10/2007
№ на документ: COM(2007) 637
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове