Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Резюме на дейностите на Комисията (ГД TREN), проведени през 2006 г. в приложение на Дял II, глави от 3 до 10 на Договора за Евратом
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Summary of Commission (DG TREN) activities carried out during 2006 in implementation of Title II, Chapters 3 to 10, of the Euratom Treaty
Дата на документа: 29/10/2007
№ на документ: COM(2007) 646
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове