Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно гражданската отговорност на собствениците на кораби и предоставяните от тях финансови гаранции (представена от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО)
Заглавие на английски: Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the civil liability and financial guarantees of shipowners (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Дата на документа: 24/10/2007
№ на документ: COM(2007) 674
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове