Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ДОКЛАД ЗА ФАР, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 2006 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - 2006 REPORT ON PHARE, PRE-ACCESSION AND TRANSITION INSTRUMENTS
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: COM(2007) 679
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове