Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 85/368/ЕИО на Съвета относно съответствието между професионалните квалификации на страните-членки на Европейските общности
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing Council Decision 85/368/EEC on the comparability of vocational training qualifications between the Member States of the European Community
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: COM(2007) 680
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове