Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейския орган за пазара на електронни съобщения
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Market Authority
Дата на документа: 13/11/2007
№ на документ: COM(2007) 699
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове