Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Съобщение относно прилагането на Регламент (ЕО) № 793/2004 за общите правила за разпределяне на слотовете на летищата на Общността
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Communication on the application of Regulation (EC) 793/2004 on common rules for the allocation of slots at Community airports
Дата на документа: 15/11/2007
№ на документ: COM(2007) 704
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове