Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment
Дата на документа: 13/11/2007
№ на документ: COM(2007) 708
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове