Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА въз основа на член 12 от Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 г. относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Based on Article 12 of the Council Framework Decision of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography
Дата на документа: 16/11/2007
№ на документ: COM(2007) 716
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове